Regulamin

1. Właścicielem kursów znajdujących się na stronie bliskosiebie.com jest Przystan Psychologiczna Plac Konstytucji 6/42 00-550 Warszawa

2. Płatności są obsługiwane przez spółkę Tpay

3. Dostęp do każdego kursu udzielony jest na 365 dni od daty dokonania zakupu;

4. Sprzedający nie wyraża zgody na udostępnianie treści zakupionych kursów osobom trzecim;

5. Kupujący zgadza się na wysyłanie pocztą elektroniczną informacji handlowych związanych ze szkoleniami, warsztatami, konferencjami i kursami online organizowanymi przez Przystań Psychologiczna

6. Obszar tworzenia reklam na Facebooku rozwija się i zmienia bardzo dynamicznie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zastosowania któregoś z elementów kursu jeśli wynika to ze zmian wprowadzonych przez Facebooka.

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i innych informacji handlowych

8. Kupujący może w każdej chwili wypisać się z otrzymywania newslettera oraz innych materiałów.

9. Rodzaj i zakres świadczonych usług

- Usługodawca świadczy usługi płatne.

- W ramach usług płatnych, osoba po dokonaniu płatności otrzymuje dostęp do kursu online.

- Cena za kurs online określona została na stronie sprzedażowej danego kursu.

10. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– przeglądarka internetowa (z wykluczeniem Internet Explorer)

– przeglądarka plików .pdf

– możliwość odtwarzania plików wideo,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

11 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

12. Udostępnianie swojego loginu oraz hasła osobom trzecim jest zabronione.

13. Warunki zawierania i rozwiązania umowy

. W celu zakupu kursu, należy podjąć następujące kroki:

– wybrać Kurs spośród oferty dostępnej na Stronie

– kliknąć w przycisk „Dołącz do kursu”

– wypełnić formularz rejestracyjny (w celu założenia konta) i formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia

– zaakceptować Regulamin

– kliknąć w przycisk „Zapłać z TPay”.

- przejść pozytywnie przez proces płatności

14. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

15. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu, powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: byc@bliskosiebie.com

16. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

17. Usługodawca w ciągu 14 dniu ustosunkuje się reklamacji Kupującego. 14 dni liczone jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę pełnych informacji, o których mowa w punkcie 16.